Здраве&Грижи

Лаймската болест при кучетата представлява хронично трансмисивно инфекциозно заболяване, протичащо латентно или с признаци на еритема и улцерации по кожата, очни увреждания, мускулни болки, сърдечни поражения, хепатит, хематурия и менингитни симптоми. Засяга и човека.

Етиология

Класификация на причинителя

Причинител на болестта е Borrelia (spirochaeta) burgdorferi (Изобр.1), много близка по своите морфологични и културелни особености с причинителя на сифилиса при хората. Култивира се в изкуствени хранителни среди при микроаерофилни условия. Притежава богат набор от антигени.

Епидемиология

Гостоприемници

·                           Възприемчиви освен кучето са говеда, овце, много видове гризачи и други домашни и диви животни

·                           Човек е силно възприемчив

Предаване

·                           Съществуват много райони в света, в които заболяването проявява природна огнищност и упорита стационарност

·                           Заразяването на възприемчивите животни и хора става изключително чрез ухапване от кърлежи и други кръвосмучещи насекоми, инфектирани преди това при смучене на кръв от болни и заразоносители, поради което заболяването е класически пример на облигатно трансмисивна инфекция

·                           Доказани вектори на болестта в Европа са кърлежите от род Ixodes ricinus (Изобр.2), а в САЩ - Ixodes pacificus

·                           Предава се също така и от много други видове комари, кръвосмучещи мухи и насекоми

·                           Основните вектори вероятно осигуряват и трансконтиненталното и пренасяне

Източници на вируса

·                           Основни източници на заразата са болните животни през дългия клиничен период, който не при всички случаи е ясно изразен, особено при животните прекарващи безсимптомно инфекцията

Диагноза

Инкубационен период до няколко дни.В протичането на заболяването могат да се диференцират три продължителни последователни стадия, през които се проявяват твърде често срещани и при други заболявания признаци.Това, изглежда, е главната причина, поради която Лаймската болест при човека и при животните не е била изучена и диагностицирана до наши дни.

Клинична диагноза

·                           През първия стадий се наблюдава зачервяване на мястото на ухапване от кърлежа (Erithema migrans), пренасящо се и на други места без повишаване на температурата и промени в общото състояние

·                           Това състояние продължава няколко седмици и най-често минава незабелязано

·                           През втория стадий се наблюдава бактериемия без треска, появяват се сърдечни увреждания, кожни разязвявания, очни поражения, мускулни болки, хематурия, хепатит, ранни менингитни прояви

·                           Вторият стадий може да продължи с месеци

·                           През третия стадий се наблюдават кератити, некротизиращи кожни язви, артрити, парези на отделни мускулни групи, енцефалити, енцефаломиелити

·                           Този стадий обикновено продължава до смъртта

Общото в признаците и развитието на болестта при кучето и човека дава възможност за извършване на задълбочени експериментални проучвания при използване на кучето за модел.

Лабораторна диагноза

·                           Бактериологично изследване на следните материали: епидермални клетки или ексудатни течности от кожни изменения, синовиална течност от засегнати от процеса стави, спинална течност, кръв през началния стадий

·                           Серологична диагностика - непряка имунофлуоресценция или ELISA

Лечение

·                           Лечението е трудно и продължително, като то е най-ефективно когато е започнало навреме

·                           Добри резултати се получават при използване на някои антибиотици, прилагани във високи дози и продължително време

Предпазване и контрол

Медицинска профилактика

·                           Имунопрофилактични средства не съществуват; преболедуването не води до изграждане на имунитет - възможни са повторни заразявания

·                           Предпазване на кучетата изисква те да не се водят на ензоотични места, а при ухапване от кърлежи и насекоми незабавно да се потърси помощ от ветеринарен лекар

Клинични признаци при човека

Определението "Великият Имитатор" се използва за лаймската болест със същия успех както някога за друго много важно заболяване, причинявано от спирохета, сифилиса. Подобно на него, лаймската болест се проявява с разнообразен и широк спектър от неспецифични симптоми, което затруднява диагностицирането. Най-общо тези признаци могат да бъдат представени в 3 стадия:

 

Начални стадии

Късен стадий

 

Стадий 1

Стадий 2

Стадий 3

 

Локализиран

Дисеминиран

Хроничен

Кожа

Еrythema migrans (em)
[Изобр.3]

Вторични пръстенообразни лезии

Аcrodermatitis chronica atrophicans (Европа)
[Изобр.4]

Мускулноскелетни

Миалгии

Болки при движение в стави, кости, мускули; кратки артритни пристъпи

Продължителни артритни пристъпи, хроничен артрит

Неврологични

Главоболие

Менингит, краниален неврит, радикулоневрит

Енцефалопатия, полиневропатия, левкоенцефалит

Сърдечни

  

Атриовентрикуларен блок, миоперикардит, панкардит

  

Конституционални

Грипоподобни симптоми

Отпадналост

Умора

Лимфатични

Регионална лимфаденопатия

Регионална/генерализирана лимфаденопатия[Изобр.5]